bog2

Pædagogik for forrykte – om den ekspressive idrætten
(Forlaget ROAS Aps Roskilde 1990)

Pædagogik for forrykte, har som titlen fortæller, to ansigter:
-det pædagogiske og -det forrykte. Den viser en struktur og en model, der kan stimulere til dybere indsigt omkring undervisning. Men den fremviser også oprørets ansigt. Den sætter liv i drømmen om fantasien og fællesskabets utopi.

Bogen handler om den ekspressive idræt. Den sætter spørgsmålstegn ved sportens mening og ser sundhedsidrætten med skeptiske øjne. Som en fornyelse præsenterer den et tredje standpunkt om idræt. Med øvelser og forklaringer inviterer den til en idræt, der bygger på lysten til nuet, hvor det legende får en fordybende mening.
Pædagogik for forrykte er en personlig teoribog, som henvender sig til alle, der er interesserede i den praktiske undervisnings mysterium. Læsningen koster læserens forstand.

 

bog3

Capoeira – kampdans og livsfilosofi i Brasilien
(Odense Universitetsforlag 1997)
Capoeira er en fascinerende kampdans med både enkle legende bevægelser og avanceret akrobatik. Den har sin oprindelse i slavernes og banditternes kropskultur i Brasilien.

Capoeira er både en fysisk udfoldelse og en livsfilosofi, hvorfor første del af bogen beskriver capoeiras historie og filosofi, mens anden del præsenterer bevægelser og teknik. I capoeira kan du lære noget om helhed. En capoeirista er både danser, fighter, sanger, musiker, filosof, sportsmand, skuespiller, individualist og medlem af et fællesskab.

Capoeira er på samme tid venskab og modstand, samarbejde og konkurrence, leg og nytte, intuition og struktur, dans og kamp, mandligt og kvindeligt, farligt og sikkert, sport og kunst. At lære capoeira er at lære at agere i verden, og at bevæge sig fra at være offer til at tage ansvar for sit eget liv.

Capoeira er som en miniverden, en overskuelig arena, hvor man kan forstå sig selv i samspil med andre.

 

sals

SALSA – och livet i Havanna

(ICA Bokförlag 2001)

Bogen henvender sig til dig, der er interesseret i dans, at danse og at undervise i salsa og dans, men også til dig, der er nysgerrig efter at vide noget om livet på Cuba.

I SALSA møder du salsaens historie, musik og rødder; du bliver introduceret til danse, som er grundlaget for det, vi i dag kalder salsa; du får beskrivelser af, hvordan musikken er opbygget; du kan prøve opvarmningsøvelser, som lægger op til en salsafornemmelse i kroppen og refleksioner over det at undervise og blive undervist. Men bogen rummer også anekdoter, dagbogsnotater, øjebliksoplevelser, som sammenlagt skaber et billede af det at være cubaner og turist på Cuba.
Bag den umiddelbare oplevelse af dansen åbner der sig et landskab, hvor slaver bliver synlige, hvor der høres afrikanske rytmer, hvor landarbejdernes sange og melodier trænger sig på, hvor europæiske kolonialisters spanske, franske og engelske kulturer viser deres tydelige spor, hvor immigranternes musik, dans og ritualer fra Haiti og Jamaica er synlige, hvor man forstår russisk, hvor naturguder og katolske helgener besynges. Midt i det multikulturelle, flersprogede og multireligiøse Cuba træder salsaen frem. Rødderne er ikke usynlige, en baggrund, en historie, men de er lyslevende.
Slaven imiterede de danse, som herrefolket dansede, men de afrikanske rytmer og bevægelser blev også en integreret del af det, der nu er den cubanske dansekultur. Salsaen er sort og hvid, afrikansk og europæisk, trommer med oksehud og elektriske instrumenter, jordnær og teknisk sofistikeret, eksotiske hoftebevægelser og symmetriske variationer. Hvis du vil opleve salsaens sjæl, bør du tage skridtet forbi santeríareligionen, rumbaen, danzón, mambo, cha-cha-cha, son, changüí, pilón, conga, guajira, inden du går helt op i SALSA.

 

bog1

Bevægelseskommunikation
(Bogforlaget DUO ApS, 1983)

Dette er bogen om bevægelse: om krop, sanser og det fysiske udtryk.
Men det er også en bog om kommunikation: om relationer og attituder, om evnen at med hjælp af bevægelse fremme personlig kreativitet og fællesskab.

Bevægelseskommunikation giver den teoretiske baggrund til dette – men giver først og fremmest en mængde idéer og opslag til bevægelsesaktiviteter og til hvordan man kan bruge disse for at fremme kreativitet og samarbejdsevner, til hvordan disse kan danne grunden for samtale omkring vurderinger og handlinger.
Den viser, hvordan eventyr, sagn, avisartikler, billeder m.m. kan bruges som grundlag for bevægelses- og samtaleaktiviter.
Bevægelseskommunikation er en idébog vel egnet til uddannelse og efteruddannelse af pædagoger, gymnastiklærere, dramalærere, fysioterapeuter, skole- og gymnasielærere, motionsledere og andre der interesserer sig for bevægelsen som udtryksmiddel.

 

Rudolf Laban og jeg – En genial bevægelseslære i teori og praksis
(Institut for solskin 2011)

Dette er den første bog i Skandinavien, der samlet præsenterer Rudolf Labans bevægelseslære og den videreudvikling, der er sket i de sidste halvtreds år efter Labans død.
Du bliver præsenteret for mere end 50 bevægelsesprincipper som et opslagsværk til bevægelsesforståelse og bevægelsesanalyse. Du får et indblik i, hvordan vi kan bruge Labans bevægelseslære i dans, drama, bevægelsesterapi og i pædagogisk praksis. Du får en bevægelsesguide til samtlige bevægelsesprincipper.

Labans bevægelseslære er en gave til dig som ønsker at:
• være mere ekspressiv i din bevægelse og dit kropssprog
• udvikle en større kropsbevidsthed og grundmotorik
• undervise i bevægelse, dans, drama og idræt
• arbejde ud fra en bevægelsesterapeutisk tilgang
• arbejde med bevægelsesprincipper i indlæring af idrætslig bevægelse

”Tillykke til alle os bevægelseselskere. Endelig foreligger en samlet bog om Labans bevægelsesprincipper. Den kan absolut bruges af alle, der er interesseret i bevægelse. Og så er den skrevet i et så levende sprog!”
Lars Svensson

”En rigtig spændende bog og en meget vigtig bog.”
Helle Winther

Kropssproget
(DR Multimedia og Syddansk Universitetsforlag 2013)

Kropssproget er et modersmål. Vi taler og lytter til det uden at tænke over, at
vi gør det. Det går ligesom af sig selv. Men også modersmålet har en grammatik,
som denne bog er et eksempel på.
Kropssproget skildrer, hvad kroppen fortæller om dig og den anden og om
jeres samspil. Kroppen som sandhedssiger. Bogen er en håndbog for dig, som
ønsker at blive mere kropsligt ekspressiv, og som tørster efter at læse den andens
kropssprog for skarpere at kunne mærke og forstå nærvær. Bogen undersøger
kropssprogets store andel i det menneskelige møde. Den peger på kunsten at
få kontakt med både dig selv og omverdenen og giver en indsigt i, hvordan den
kropslige kommunikation mellem mennesker finder sted. Bogen giver også venlige
anvisninger på, hvordan man kan lægge røgslør, gøre kur og oplive gennem
kropssproget.

Kropssproget åbner dine øjne dér, hvor hverdagsblikket er blindt eller sløret.
Den vil vække dig af din dovenskab, når du færdes blandt medmennesker. Få dig
til at sanse og mærke verden på ny, hvor du tror, at du allerede har den på
plads.

Kropssproget giver redskaber til dig, som er interesseret i, hvordan det mangetydige
møde mellem mennesker finder sted. Den skærper dig som medmenneske,
journalist, lærer, terapeut, rådgiver, pædagog og arbejdskollega.

Forrykt pædagogik – hvor er meningen? Om undervisning der sætter spor
(Institut for Solskin 2003)

En antologi med bidrag af forfatteren Peter Høeg og forskerne Henning Eichberg, John Steinberg, Niels Kayser Nielsen, Helle Winther, Anders Halling, bibliotekar Johan Wallin, tandlægen og hypnoterapeuten Berne Erlandsson, filosofen Preben Astrup og præsten Lisbeth Rasmussen

”Hvad er meningen med denne her undervisning?” spurgte en forundret elev. ”Det får vi at se,” svarede læreren, og tilføjede, ”spørg i stedet efter hvad undervisningen gør ved dig! Bevæger den dig?”

Sådan udtrykker underviseren sig i forrykt pædagogik, en pædagogik som går på tværs, ved siden af, igennem og skævt af den gængse opfattelse af, hvad læring og undervisning er og kan være. I stedet for at belyse den pædagogiske realisme, eller den pædagogiske humanisme eller den kritisk-konstruktive pædagogik, tager denne antologi sigte på den forrykte pædagogik.

Ti forfattere med ti forskellige oplevelser og vidensperspektiver forsøger på hver deres måde at afdække den forunderlige og foruroligende forrykte pædagogik. De skriver ud fra en jublende rationel metode. I stedet for at være tvivlende og kritiske har de tilladt sig være lidenskabelige og følsomme.

Artiklerne i antologien forfølger og sætter kort fortalt tre overordnede spor. Det første spor undersøger hvordan eleverne, får fat i mere af sig selv (personlig udvikling), Her indleder blandt andet forfatteren Peter Høeg med at fortælle om den frihed, der gemmer sig i tyngden af erfaring. En frihed, som gør det muligt at stille sit jeg til side for fællesskabet eller for skaberkraften uden at glemme sig selv. En frihed som muliggør, at vi kan blive mere, meget mere, os selv.

Det andet spor handler om, hvordan eleverne bliver i stand til, at give mere af sig selv i læringen (undervisning). Her forklarer bland andet den svenske dr. pæd. John M. Steinberg, hvordan du ved at lægge mærke til metaforerne i dit liv og i din undervisning kan afgøre, hvilket verdensbillede du har, og hvilken retning dit liv vil tage.

I det tredje spor, som kredser om at få eleverne til at erfare verden som mulig og fri (erkendelse) finder man blandt andet Niels Kayser Nielsens artikel om trangen til at ytre det uudsigelige, kroppens evne til at skabe unikke øjeblikke, og sidst men ikke mindst fortæller han sammen med sin ven Ernst Bloch om den erfaring, som er knyttet til det livshistoriske forhold, at vi ikke kun er vores krop og har vores krop, men også at kroppen har os og er os.