modul_B_2009

DECENTER

Velkommen til Decenter for bevægelseskommunikation og bevægelsesterapi, som både er kursussted og mit hjem. Det er beliggende 10 km sydvest for Odense i landsbyen Brændekilde. Vi tilbyder kurser, terapi og en uddannelse i Bevægelseskommunikation og bevægelsesterapi. I 1985 startede jeg uddannelsen i Bevægelseskommunikation. Efter at have holdt mængder af korte kurser i Danmark og det…

Læs mere

flere-par

Bevægelses­kommuni­kation

Bevægelseskommunikation – en metode til personlig udvikling gennem kroppen. Bevægelseskommunikation står for en metode, der gennem dans, drama, leg og reflektion udvikler deltagerens kropsoplevelse, kropsbevidsthed og kropsudtryk.

Læs mere

DSC_0324clausdans

Uddannelse

Uddannelsen i bevægelseskommunikation og bevægelsesterapi består af fire weekender fra fredag til søndag hvert efterår i fire år. Sammenlagt 320 undervisningstimer. På hvert forår er der fire lørdage hvor man kan gå i “individuel gruppeterapi” som er en integreret del af uddannelsen til bipolær bevægelsesterapeut. Uddannelsen er at betragte som en suppleringsuddannelse. Du vil få unikke oplevelser, erfaringer og tanker, som du kan bruge som komplement til anden uddannelse. Du vil blive uddannet til animatør og bevægelsesterapeut, der har en evne til at stimulere, konfrontere og besjæle. Uddannelsen består af fire Moduler:

Læs mere

AUT_3247 soloterapi lig

Bevægelsesterapi

Bipolær bevægelsesterapi tager et kropsligt udgangspunkt i Labans bevægelsessprog, som i grunden er bipolært. De fleste af hans principper bygger på polaritet. Direkte – fleksibel dynamik, isoleret bevægelse – totalbevægelse, åbnende bevægelse – lukkende bevægelse, symmetrisk – asymmetrisk bevægelse, avancerende – retirerende bevægelse, ja, listen kan laves meget lang på de bevægelser, der er i et polært forhold til hinanden.

Læs mere

kurser

Kurser og undervisningstilbud

Parkursus
Nogle gange kan det være inspirerende, at gøre noget sammen som vi ikke plejer.
Hvad med at reservere en eftermiddag til kun dig og din partner, uden børn og arbejde. Lege sammen, sanse hinanden og gøre nogle refleksioner over det at leve sammen. I får også en mulighed for, at møde andre og udveksle glæde og fortroligheder.
Hvis du ikke har en ven eller kæreste, som vil tage med til inspirationskurset, kan vi måske finde en midlertidig partner til dig.

Læs mere

DSC_0072 lede en blind

Fortællinger fra Decenter

Dem der lander på Decenter har to motiver. Den første og umiddelbare forklaring er, at man kommer for at blive uddannet til animatør og/eller kropsterapeut på et uddannelsessted, som er specialiseret i den legende, dansende og sensitive tilgang til selvoverskridelse, samt til et dybere livsindhold gennem kropslig handling sammen med andre.
I det motiv ligger den anden motivation lige for hånden, noget som man nogle gange opdager undervejs i uddannelsen. – ”Jeg kan nok ikke blive animatør, og arbejde med menneskers kreativitet og sårbarhed, uden at have forbindelse til min egen sårbarhed og åbenhed. Også, selv om jeg ikke har til hensigt at blive virksom som terapeut, da har jeg brug for, at have overskud til at være tilstede der hvor deltageren i min gruppe, eller kollegaen har brug for en mellemmenneskelig hånd med overskud.”

Læs mere

IMG_1081 docerer

Johan Borghäll, manden bag DECENTER

“Johan er et af de mest elskværdige, dybdegående, rummende og pædagogiske mennesker jeg i mit liv er stødt på. En uddannelsesrejse under Johans vinger og den medfølgende grænsevandring ville kun kunne anbefales i min ydmyge mening. Manden insisterer og inspirerer til kærlighed.”
– Anders Glud Jensen, skuespiller

Johan Borghäll kom til Syddansk Universitet 1982 fra GIH, Örebro Universitet, Sverige. Der havde han lige
udgivet bogen Rörelsekommunikation sammen med John Steinberg, ven og ph.d. i pædagogik.

Læs mere

20200910_JohanBK 33

Decenterkultur

Decenter er et hus  –  Decenter er et hjem  –  Decenter er en kultur  –  Decenter er et eventyr  –  Decenter er en jordbærplante  –  Decenter er en troldskov  –  Decenter er en dansekatedral  Decenter er den som vælger Decenter  –  Decenter er jeg Decenter er et hus Huset er 200 år, måske 250 år?…

Læs mere